Chứng nhận

Sau khi kết thúc khóa học, web thực tế, seo thực tiễn, học viên nào đủ năng lực, kiên trì, và có kiểm tra qua sẽ được Công ty cấp giấy chứng nhận. Đây là sự động viên tinh thần, và cam kết chất lượng của công ty trong quá trình giảng dạy. Chúc tất cả học viên thành công

hakangnam

chungnhancty-trung

huong

chungnhancty-anhan

Mời các bạn bình luận chia sẽ

comments