Hình ảnh nơi học seo tại bình dương Là lớp học thực tế, không nhiều lý thuyết, thực hành liên tục, kiến thức nhiều, yêu cầu mỗi học viên phải tự xác định Tự Học – Tự SEO và làm chủ mọi ý tưởng phát sinh để Thiết kế Web cho chính mình. Mỗi học viên xong, là 1 đồng nghiệp, người anh em thân thiết và trở thành những người bạn nhờ , cùng học hỏi lẫn nhau trước, sau khi lớp Web mở ra.