Tự làm chủ là khôn ngoan – Tự tạo giá trị là thích hợp – Học nghề phải chọn nghề đón xu hướng, không lỗi thời

Địa chỉ: 99/1/1 Khu 2 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty TNHH tư vấn & Đào tạo Binh Duong Micro

Điện thoại: 0945 77 1982 Nguyen Son