16 Jun

Anchor text là gì và backlink dạng anchor text nào ?

Kiến thức Seo backlink để giúp mọi người hiểu các dạng backlink từ đó đi tỷ lệ cho đúng để tăng độ tự nhiên của việc đi link, kiến thức này cơ bản nhưng thật sự là nền tảng quan trọng trong mọi nền tảng khác. Giúp bạn có nền lõi để tăng trưởng seo trong tương lai.

 1. Anchor text thương hiệu (Branded anchors)
 2. Anchor text link trần (Naked Link Anchors)
 3. Anchor text chung
 4. Anchor text hình ảnh (Image anchors)
 5. Anchor text thương hiệu + từ khóa (Brand + Keyword Anchor)
 6. Anchor text liên quan (Anchor text LSI)
 7. Anchor text khớp một phần (Partial-Match Anchors)
 8. Anchor text dài (Long anchor text)
 9. Anchor text chính xác (Exact Match Anchors)
 10. Anchor text từ khóa trong lĩnh vực
 11. Anchor text đồng nghĩa nhưng không chứa từ khóa seo
 12. Contextual Link – Xây dựng từ khóa liên quan không cần dùng anchor text chính xác

Mời các bạn bình luận chia sẽ

comments

Đọc thêm :  Khóa học Seo Bình Dương và những trải nghiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *